Атестація педагогічних працівників закладу у 2023-2024 н.р.

Атестація педагогічних працівників Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №45 Херсонської міської ради буде здійснюватися відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 09.09.2022 р. №805.

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv

Склад атестаційної комісії закладу:

Голова комісії: Шабаєва О.М.

Секретар: Хуснулліна К.О.

Члени комісії: Дороніна Л.Г., Гладишева О.Є., Кравчук Н.О., Палій Т.В., Пономаренко О.Ю.

Список педагогічних працівників, які атестуються у 2023/2024 н.р.

Педагогічні працівники, які атестуються, можуть надсилати документи, які свідчать про їх педагогічну майстерність та професійні досягнення у міжатестаційний період на електронну адресу

attestacia_ped_pracivhiky@ukr.net

Залишити відповідь