Мови освітнього процесу в 2020-2021 рр.

Освітній процес у 2020-2021 навчальному році здійснюється українскою мовою. Англійська мова вивчається з першого класу. Німецька мова, як друга іноземна, вивчається у 7, 8-х та 9 класах.