Склад атестаційної комісії 2023/2024

Склад атестаційної комісії:

Голова комісії Шабаєва О.М.

Секретар Хуснулліна К.О.

Члени комісії: Дороніна Л.Г., Гладишева О.Є., Кравчук Н.О., Палій Т.В., Пономаренко О.Ю.

Педагогічні працівники, які атестуються, можуть надсилати документи, які свідчать про їх педагогічну майстерність та професійні досягнення у міжатестаційний період на електронну адресу

attestacia_ped_pracivhiky@ukr.net

Залишити відповідь