Статут закладу

statyt

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 Херсонської міської ради (створена на підставі рішення Суворовської районної ради народних депутатів № 198/8 від 30.06.1987 року) знаходиться у комунальній власності міста Херсона.
1.2. Юридична адреса школи: 73040, місто Херсон, вул. Тарле,12; номера телефонів: 33-10-92, 33-16-11, E-mail: school45ks@gmail.com
1.3. Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 Херсонської міської ради (далі школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, може мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, а може обслуговуватися в централізованій бухгалтерії при управлінні освіти Херсонської міської ради,. Школа від свого імені набуває особисті майнові та немайнові права І несе обов’язки, визначені законодавством, виступає позивачем або відповідачем у суді.
1.4. Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи та її матеріально-технічному забезпеченню.
1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.6. Головними завданнями школи є:
– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
– виховання громадянина України;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;
– формування особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;
– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
Читати Статут закладу повністю переглянути.