Інформація щодо навчання за індивідуальною формою учнів у 2020-2021 навчальному році

Відповідно до частини восьмої статті 9 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 06 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки (далі МОН) України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами), керуючись розділом V Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 12.01.2016 № 08, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 року за № 184/28314 (зі змінами) (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 № 955, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 за № 852/33823), Методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2020/2021 навчальному році (лист МОН України від 31.08.2020 № 1/9-495), на підставі довідок ЛКК, заяви батьків учнів 7-Б та 8-Б класів, з метою забезпечення рівного доступу до якісної середньої освіти з 01 вересня 2020 року до кінця начального року за формою педагогічного патронажу організована індивідуальна форма здобуття освіти учням 7 та 8 класів з тижневим навантаженням 14 годин за програмою загальноосвітньої школи.

Педагогічний патронаж здійснюється педагогічними працівниками закладу освіти.

Для здобувача освіти складено індивідуальну програму, індивідуальний навчальний план відповідно до робочого навчального плану, розклад проведення індивідуальних занять. Під час періоду навчання вчителями відстежується рівень сформованості учнівських компетенцій здобувача освіти з визначених навчальних предметів. Оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Залишити відповідь