Інформація щодо навчання за інклюзивною формою учнів у 2020-2021 навчальному році

Відповідно до Конвенції про права дитини та Конституції України, ст. 20, 55 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Національної стратегії у сфері прав людини від 25.08. 2015 № 501, Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (далі КМУ) від 15.08.2011 № 872 зі змінами, затвердженими постановою КМУ від 09.08.2017 № 588, постанови КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298» від 17.12.2016 № 974, рекомендацій щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році (лист МОН України від 05.08.2020 № 1/9-420), Методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2020/2021 навчальному році (лист МОН України від 31.08.2020 № 1/9-495), наказів по школі від 30.08.2019 № 155 «Про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацію в ньому освітнього процесу у 2019 -2020 навчальному році», від 10.06.2020 № 23-З «Про переведення учнів школи до наступного класу навчання»(пункту 1.2), на підставі заяви батьків від 27.08.2020, висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від 15.03.2019 № 270, договору на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) № 1 від 30.08.2020 з Хуснулліною К.О., договору на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) № 2 від 30.08.2020 з Федоровою В.В. та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, створено умови для функціонування у 2020–2021 навчальному році 2-Б класу з інклюзивною формою навчання для учениці з особливими освітніми потребами за інституційною (денною) формою здобуття освіти.

Призначено асистентом учителя в 2-Б класів ДУДКУ Катерину Сергіївну.

Розроблено індивідуальний навчальний план на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Розроблено індивідуальну програму розвитку з обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.

Залишити відповідь