Інформація щодо порядку приймання дітей до ЗНЗ №45

Інформація до відома батьків

щодо порядку приймання дітей до

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45

Херсонської міської ради

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,з метою забезпечення права на освіту та належну організацію і проведення прийому дітей,зарахування дітей до першого класу початкової школи, учнів 2-11-их класів здійснюється на безконкурсній основінезалежно від статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, а також інших обставин та ознак.

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

  • заява на ім’я директора школи;
  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • медична картка встановленого зразка.

Для прийому до 2- 9-го класів батьки або особи, які їх замінюють, надають ще крім вище зазначених документів особову справу учня/учениці з зазначенням рівня навчальних досягнень з предметів, характеристику учня за 1 клас. Для прийому до 10-11-го класів необхідно надати ще свідоцтво про базову середню освіту для учнів.

 

До 1 класу зараховуваються діти, як правило, з 6 років.Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місце проживання перевищує кількість вільних місць,перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток.

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров’я України від  29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»).

Фінансування здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі шляхом надання освітніх субвенцій місцевим бюджетам, коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Інформація

про закріплення території обслуговування

за Херсонською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 45

Херсонської міської ради:

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про освіту» кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

  • вул. 49 Гвардійської дивізії, б. 18, з 54 до кінця (парна та непарна сторони);
  • вул. Володимира Великого, б. 23, 25, 27, 29;
  • вул. Покришева, б. з 50 до кінця (парна та непарна сторони);
  • вул. Тарле, б. з 12 до кінця (парна та непарна сторони);
  • пр. Сенявіна, б. 166.

 

Адміністрація школи

 

Залишити відповідь